יום שבת, 22 בנובמבר 2014

עובדה אחת פסיכולוגית
:והדוקטור ספיר מגלה מייד, מתוך עובדה אחת פסיכולוגית, שהוא מאוהב בנערה
.דבורה חפץ מתעלמת מזכרונו, ואין הוא עשוי להעלותה לפניו כמות שהיא
את צילה בלאט רואה הוא תמיד עומדת לפניו כמות שהיא, בכל מהותה הממשית, ואילו את דבורה חפץ 
.אין הוא רואה. פשוט, אין הוא יכול 'להשביעה' ממעמקי נפשו ולהציגה לפניו כמות שהיא
,פרטי גופה משתכחים מלפניו 'כשאיננה עימו', ומשתיירת רק מעין מיסגרת מסביב לתמונה דהויה
 .שאין הוא יכול בשום פנים למלאותה

בית חפץ" \ דב קמחי"

יום שישי, 17 באוגוסט 2012

I want to tell you
Do you remember when we met?
That's the day I knew you were my pet
♥ 

(Kika-Moon, Super-Cat, 2004-2012)